Informativno obvestilo o izračunu obveznosti iz naslova zagotavljanja prihrankov energije

Vsi zavezanci, ki bodo Eko skladu posredovali obvestilo, da bodo obveznost zagotavljanja prihrankov energije v letu 2016 izpolnili z nakazilom finančnih sredstev Eko skladu, si okvirno lahko izračunajo višino tega prispevka.

Obdobje poročanja*: 2015

 

Pomen:
X….količina prodanega energenta v letu 2015
9,466, 12,792, 9,196, 9,999, 11,028…..faktor pretvorbe merske enote posameznega energenta v kWh
0,0025 ali 0,005…0,25 % ali 0,50 % prihranka energije (glede na 4. člen in 12. člen Uredbe)
0,15397 EUR/kWh … specifični strošek doseganja prihrankov energije v letu 2014

Prihranke energije je potrebno dosegati tudi v letošnjem letu. Nekaterim zavezancem, ki so poslali obvestilo o doseganju prihrankov energije pri končnih odjemalcih in tudi zaključno poročilo do 31.5.2015, so bili izstavljeni tudi računi. Vsi ostali zavezanci pa bodo morali o doseženih prihrankih poročati Agenciji za energijo do 31.3.2016. Zavezancem, ki v letu 2015 z lastnim izvajanjem energetskih storitev in ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih ne bodo dosegli zahtevanega prihranka energije, bo Eko sklad predvidoma izstavil račune do 15.5.2016 za leto 2015. Okvirni izračun prispevka je prikazan v spodnji tabeli.

 

Obdobje poročanja*: 2014

Pomen:
X….količina prodanega energenta v letu 2014
9,466, 12,792, 9,196, 9,999, 11,028…..faktor pretvorbe merske enote posameznega energenta v kWh
0,0025 …0,25 % prihranka energije (glede na 4. člen in 12. člen Uredbe)
0,13176 EUR/kWh … specifični strošek doseganja prihrankov energije v letu 2013