Osnovni podatki

Ime podjetja:

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Skrajšano ime:

Eko sklad, j.s.

Naslov:

Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Telefon:

 01/ 241 48 20

Telefaks:

 01/ 241 48 60

Spletna stran:

www.ekosklad.si

Direktorica:

mag. Mojca Vendramin

Pravna oblika:

Javni sklad

Ustanovitelj in lastnik:

Republika Slovenija

Bilančna vsota na dan 31.12.2016   

285.452.853 EUR

Matična številka:

5854067000

Klasifikacija dejavnosti:

84.110

Davčna številka

10677798

Zavezanec za DDV

NEOrganizacijska struktura

Nadzorni svet ima predsednika in tri člane. Člane nadzornega sveta imenuje vlada. Nadzorni svet skrbi za zagotavljanje namenskega delovanja Eko sklada, sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo Eko sklada in jih predloži v soglasje vladi. S tem je zagotovljen neposreden vpliv vlade na delovanje Eko sklada.

Direktorja Eko sklada na podlagi predhodnega javnega razpisa in po predhodnem mnenju nadzornega sveta imenuje in razrešuje vlada.

Nadzorni svet
mag. Tanja Bolte, predsednica - Ministrstvo za okolje in prostor
Erik Potočar, namestnik predsednice - Ministrstvo za infrastrukturo
Ervina Jarc, članica - Ministrstvo za finance
Vesna Ugrinovski, članica - Ministrstvo za okolje in prostor


Odgovorna oseba Eko sklada

mag. Mojca Vendramin, direktorica

Služba za finančno obravnavo kreditov
Alenka Kržan, sekretarka Eko sklada – vodja službe


Skupni sektor 
Vesna Vidič, sekretarka Eko sklada – vodja sektorja 

    Finančna služba
    Nevenka Mateja Udovč, sekretarka Eko sklada – vodja službe

    Glavna pisarna
   
Davor Ninković, strokovni sodelavec VII/1 - vodja pisarne


Sektor za promocijo, informiranje in razvoj
mag. Mojca Vendramin, sekretarka Eko sklada – vodja sektorja


Sektor za kreditiranje
mag. Nataša Černila Zajc, sekretarka Eko sklada – vodja sektorja


Sektor za nepovratna sredstva 
mag. Vesna Črnilogar, sekretarka Eko sklada – vodja sektorja