Organizacijska struktura

Nadzorni svet ima predsednika in tri člane. Člane nadzornega sveta imenuje vlada. Nadzorni svet skrbi za zagotavljanje namenskega delovanja Eko sklada, sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo Eko sklada in jih predloži v soglasje vladi. S tem je zagotovljen neposreden vpliv vlade na delovanje Eko sklada.

Direktorja Eko sklada na podlagi predhodnega javnega razpisa in po predhodnem mnenju nadzornega sveta imenuje in razrešuje vlada.

Nadzorni svet 
mag. Tanja Bolte, predsednica - Ministrstvo za okolje in prostor 
Erik Potočar, namestnik predsednice - Ministrstvo za infrastrukturo
Ervina Jarc, članica - Ministrstvo za finance
Vesna Ugrinovski, članica - Ministrstvo za okolje in prostor


Odgovorna oseba Eko sklada
 
mag. Mojca Vendramin, direktorica

Služba za finančno obravnavo kreditov 
Alenka Kržan, sekretarka Eko sklada – vodja službe


Skupni sektor 
Tjaša Tajmer – vodja sektorja 

    Finančna služba
    Nevenka Mateja Udovč, sekretarka Eko sklada – vodja službe

    Glavna pisarna
    
Davor Ninković, strokovni sodelavec VII/1 - vodja pisarne


Sektor za promocijo, informiranje in razvoj
mag. Mojca Vendramin, sekretarka Eko sklada – vodja sektorja 


Sektor za kreditiranje 
mag. Nataša Černila Zajc, sekretarka Eko sklada – vodja sektorja 


Sektor za nepovratna sredstva 
mag. Vesna Črnilogar, sekretarka Eko sklada – vodja sektorja