Postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin

Splošno

Postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin.
Trenutno na voljo za ta namen
  • Kredit 57LS16 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

Kredit 57LS16

JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB LOKALNIH SKUPNOSTI 57LS16

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občine) na območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:

A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Javni poziv (pdf) | objava javnega poziva 57LS16Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS