Nova komunalna vozila na električni, plug-in ali plinski pogon

Vse spodbude za vašo naložbo:

68SUB-KV19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka

Višina spodbude
Do 80% priznanih stroškov

Rok za oddajo
Pred nakupom vozila