Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Vse spodbude za vašo naložbo:

61ONS17

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
3 mesečni EURIBOR + 0%

Višina kredita
do 85 % stroškov naložbe oz. največ 3 mio EUR

Rok za oddajo
Pred pričetkom del

72SUB-sNESLS19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
PZI

Rok za oddajo
Pred pričetkom del