Postavitev oziroma rekonstrukcija sistemov, tehnoloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo

Vse spodbude za vašo naložbo:

56PO16

Kredit

Kredit za
samostojne naložbe

Obrestna mera
1,3 + trimesečni EURIBOR

Višina kredita
do 2 mio EUR

Odplačilna doba
do 15 let