Celovita obnova večstanovanjske stavbe

Vse spodbude za vašo naložbo:

Pilotni razpis energetsko pogodbeništvo

Subvencija

Pilotni razpis krediti v breme rezervnega sklada

Kredit

Pilotni razpis krediti v breme rezervnega sklada

Subvencija