Dejanski prihranki pri energetskih prenovah stavb

Obstajajo številni razlogi za energetsko prenovo stavb - manjša raba energije, nižji stroški, manjše onesnaževanje in večja kakovost bivanja. Kakšni pa so dejanski prihranki? Podjetje Borzen je v okviru projekta Trajnostna energija na primeru treh večstanovanjskih stavb izračunalo dejansko porabo po izvedeni obnovi. Oglejte si video posnetka!

1. del

2. del