Zamenjava cevi in oblog, ki vsebujejo nevarne snovi

Splošno

Odstranjevanje izolacijskih in protipožarnih oblog, ki vsebujejo azbestna vlakna. Zamenjava vodovodnih ali kanalizacijskih cevi iz materialov, ki vsebujejo azbest ali težke kovine (svinec, cink,…)