Oskrba s pitno vodo

Splošno

Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer javna oskrba ni predvidena)