Zmanjšanje energetske revščine občanov

V okviru mreže ENSVET opravljajo svetovalci tudi specifično dejavnost, ki se imenuje zmanjšanje energetske revščine občanov, na kratko ZERO. To storitev opravljajo v sodelovanju s centri za socialno delo.

Vabimo, da se zainteresirani občani, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči, pri strokovnem delavcu na CSD seznanijo z informacijami, kako poteka brezplačno svetovanje in obisk energetskega svetovalca na domu. Pri tem prejmejo letak ZERO, katerega sestavni del je prijavnica, s pomočjo katere se prijavijo na obisk.

Ob obisku na domu energetski svetovalec naredi ustrezne meritve in izračune, na podlagi katerih svetuje, kako takoj zmanjšati porabo energije in vode in s tem stroške zanje. Svetovanci glede na potrebe gospodinjstva prejmejo paket enostavnih naprav za zmanjšanje porabe energije in vode (varčne sijalke, podaljški za elektriko s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna itd.). V povprečju se na letni ravni z namestitvijo omenjenih naprav stroški za porabljeno energijo in vodo zmanjšajo do 100 EUR. V nadaljevanju pa svetovalec predstavi tudi možnosti za različne zahtevnejše ukrepe, za katere bi lahko (morda v bodočnosti) na Eko skladu pridobili podporo v obliki nepovratnih sredstev ali kredita.

Zloženka ZERO s prijavnico na svetovanje