Brezplačno energetsko svetovanje za občane

Svetovalne pisarne

Posamezne občinske energetsko svetovalne pisarne imajo izdelane domače spletne strani, kjer lahko občani zasledite več lokalno obarvanih informacij na temo energetskega učinkovitosti.

Svetovalci

Seznam energetskih svetovalcev

Svetovalne pisarne
Seznam svetovalnih pisarn

Strokovni članki
Energetska knjižnica
Strokovni članki energetskih svetovalcev

Dogodki in nastopi na sejmih

Koledar dogodkov in sejmov
Utrinki s sejemskih dogodkov