Nadzor nad naložbami

Eko sklad preko mreže ENSVET na terenu preverja izvedene naložbe za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah, za katere so bila v okviru različnih javnih pozivov dodeljena nepovratna sredstva. Tako energetski svetovalci na kraju samem s svojim znanjem ocenijo kakovost izvedbe in poročajo Eko skladu, ki nato ustrezno ukrepa.

V letu 2016 je bilo predvideno, da se bo preverilo izvedbo 0,25 % izvedenih ukrepov znotraj posameznega javnega poziva za spodbujanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah.

Poročilo o ogledih na terenu energetskih svetovalcev mreže ENSVET 2017