Mediji

Televizijske oddaje

Uredništvo oddaje TV Ambienti na TV SLO v sodelovanju z energetskimi svetovalci mreže ENSVET pripravlja več oddaj, v katerih predstavljajo različne ukrepe na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v stavbah.

Vabljeni k ogledu posnetkov oddaj

Prihranki v letu 2014

S pomočjo mreže ENSVET smo v letu 2014 prihranili 18,5 GWh in zmanjšali emisije CO2 za 4.834 ton, več v poročilu izvajanja projekta ENSVET

Anketiranje svetovancev

Pri izvajanju projekta ENSVET se trudimo, da bi bila energetsko svetovalna služba čim boljša, saj so zadovoljni svetovanci motiv za nadaljnje delo. Prav tako želimo evidentirati tudi energetske učinke izvedenih ukrepov na stavbah ter ostale značilnosti, ki se nanašajo na sanacije obstoječih stanovanjskih stavb ali izvedbe novogradenj.

Učinke svojega dela ter posledične aktivnosti lastnikov stavb vrednotimo tudi s pomočjo občasne ankete naših strank. Anketiranje naših svetovancev poteka periodično, pri čemer se vsebina anketnih pol skozi leta nekoliko dopolnjuje t.j. izpopolnjuje.