Elektronsko svetovanje

Kompleksnejša oziroma poglobljena obravnava strokovnih vsebin je možna v svetovalni pisarni. Za elektronsko svetovanje pa izpostavljamo predvsem ciljno že bolj definirana vprašanja oziroma vsebine.

V svojem elektronskem sporočilu podrobno opišite.
- energetsko situacijo (način ogrevanja, starost stavbe, število stanovalcev, tip goriva ipd.);
- problem ali dilemo za vašo obstoječo stanovanjsko stavbo ali za planirano novogradnjo;
- zastavite konkretno vprašanje;
- v kolikor želite svetovanje z izbranim energetskim svetovalcem, ki ste ga npr. spoznali na predavanju ali ob prebiranju člankov, nam to prav tako navedite v sporočilu;
- navedite tudi vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov, kontaktni telefon).

Vprašanje bomo poslali vam najbližjemu ali pa za temo vprašanja specializiranemu energetskemu svetovalcu.

Vaši osebni podatki so potrebni predvsem za nadaljnje svetovanje, v nadaljevanju pa tudi za naše evidentiranje vprašanj in odgovorov. Zbrani osebni in ostali podatki bodo uporabljani za potrebe poročanja v ENSVET, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Pripravljeno vsebino pošljite na elektronski naslov ensvet@ekosklad.si.