• Obvestilo občanom glede pridobitve nepovratnih sredstev in o nakazilih

  Obvestilo (pdf)

 • Sporočilo za javnost in vabilo na razstavo ob 25-letnici delovanja Eko sklada

  Eko sklad je ob 25-letnici delovanja, ki jo zaznamujemo letos, pripravil razstavo s fotografijami izbranih primerov dobrih praks, izvedenih s pomočjo spodbud Eko sklada. Naložbe so nastale v različnih delih Slovenije in v različnih časovnih obdobjih. Razstava bo na ogled do 4. avgusta 2018 v Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju. Več v sporočilu za javnost (pdf)...

   

 • Razglasitev nagrajencev Kreativnega natečaja za vrtce ob Dnevu Zemlje 2018

  Zaključen je kreativni natečaj za vrtce ob Dnevu Zemlje 2018, pri katerem je sodeloval tudi Eko sklad. Več...

 • Specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto

  Eko sklad na podlagi 2. odstavka 9. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št.: 96/2014), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2017, in sicer 159,20 EUR/MWh.

 • Prihranki v letu 2017 doseženi s pomočjo nasvetov mreže ENSVET

  S pomočjo mreže ENSVET smo v letu 2017 prihranili 13,6 GWh in zmanjšali emisije CO2 za 3.560 ton.

 • Rezultati javnega razpisa NVO17

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je v tem tednu izdal odločbe za vloge, ki so prispele na javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb.

  Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb je bil namenjen podpori ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov na področjih prehoda v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična; blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov; informiranja glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam; prilagajanja podnebnim spremembam; učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti, ter trajnostnega razvoja in naložb v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije. Polovica sredstev bo dodeljenih iz sredstev Eko sklada, polovica pa iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

  Na razpis je prispelo 28 vlog, od katerih jih je bilo 24 uvrščenih v ocenjevanje. Izbranih je bilo 10 projektov, za sofinanciranje v skupni vrednosti okoli 553.000 EUR, in sicer:

  • Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave: E-POL – Razvoj in izdelava pilotnih polnilnic za polnjenje električnih vozil kot učnih pripomočkov za dijake tehničnih poklicnih šol,
  • Društvo DOVES – FEE Slovenia, Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji: Vključitev novega tematskega sklopa podnebne spremembe v program Ekošola za ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o podnebnih spremembah,
  • Focus, društvo za sonaraven razvoj: Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018,
  • Herpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica: Pomen ohranjenih mejic in mokrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete,
  • Inštitut za trajnostni razvoj: Kompostiranje je več kot recikliranje – Spodbujanje lastnega kompostiranja od šolskih in hišnih vrtov do malih skupnostnih projektov,
  • Kulturno društvo Prostorož: Trajnostna prenova stanovanjske stavbne dediščine – priprava izvedbenega načrta prenove idrijske rudarske hiše,
  • Pravno-informacijski center nevladnih organizacij: Zagovorniki okolja,
  • Planinska zveza Slovenije: Izboljšanje energetske učinkovitosti planinskih objektov,
  • Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj: Trajnostna pot – z gibanjem in druženjem do čistejšega zraka, in
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj: Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.
 • Z največ znanja o okoljskih temah se ponašajo dijaki iz Ljubljane, Slovenj Gradca in Celja

  V Biotehniškem Centru Naklo je 3. februarja 2018 potekalo državno tekmovanje v ekoznanju, na katerem so se pomerili srednješolci iz vse Slovenije. Sodelovalo so 204 dijaki iz 40 srednjih šol, ki so vključeni v mednarodni program Ekošola in ostale srednje šole, ki so se prijavile na tekmovanje. V kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja je zmagal dijak Jan Cerar iz ŠC Ljubljane - Srednje lesarske šole, v kategoriji srednjega strokovnega in poklicno-tehničnega izobraževanja je zmagal dijak Aleksandar  Đuričić iz ŠC Slovenj Gradec, Srednje zdravstvene šole, ter s strokovne in splošne gimnazije dijak Vladimir Smrkolj  iz I. Gimnazije Celje.

  V okviru državnega tekmovanja so udeleženci poslušali tudi predavanje strokovnjaka mag. Ivana Kende, svetovalca ENSVET, ki je vsebine URE in OVE ter TM predstavil na praktičen in zelo zanimiv način. Udeležencem je bila predstavljena tudi možnost sodelovanja šol z mrežo ENSVET in njenimi energetskimi svetovalci ter različne finančne spodbude okoljskih naložb, ki jih ponuja Eko sklad. 

  Več...

   

 • Vabljeni k ogledu oddaje Halo TV o energetski sanaciji stavb

  Oglejte si posnetek oddaje Halo TV, kjer na vprašanja o energetski sanaciji stavb odgovarjal naš energetski svetovalec mreže ENSVET, mag. Ivan Kenda. Več informacij o tem, kako lahko pridobite individualni brezplačni nasvet naših energetskih svetovalcev, pa lahko najdete tukaj.

 • Vabimo vas, da pri oglaševanju svojih izdelkov in storitev uporabite znak Eko sklada

  Kaj lahko označim z znakom Eko sklada?

  Znak Eko sklada se lahko uporablja za označevanje izdelkov ali storitev na dokumentih, promocijskem gradivu ali spletnih straneh izključno za tiste izdelke ali storitve, ki ustrezajo pogojem, določenim v javnih pozivih Eko sklada.

  Če imate le del svojih izdelkov ali storitev, ki ustrezajo pogojem, kot jih določajo predpisi Eko sklada, lahko znak Eko sklada uporabite le na način, ki omogoča jasno razmejevanje, na katere izdelke ali storitve se znak Eko sklada dejansko nanaša.

  Kako lahko pridobim dovoljenje za uporabo znaka?

  Za uporabo znaka Eko sklada zaprosite s posredovanjem pisne prošnje na elektronski naslov: ekosklad@ekosklad.si. Prošnja mora vsebovati navedbo točno določenih izdelkov ali storitev, za katere želite pridobiti pravico do uporabe znaka Eko sklada.

  Na osnovi prejete pisne prošnje bomo presodili o upravičenosti do uporabe znaka Eko sklada in vam v primeru, da se upravičeni do uporabe znaka Eko sklada, posredovali znak po elektronski pošti. V primeru nepravilne ali zavajajoče uporabe znaka Eko sklada pa bomo zahtevali umik znaka.

  Eko sklad podpira in spodbuja uporabo znaka Eko sklada, vendar ob predhodni odobritvi s strani Eko sklada.

 • Eko sklad vabi k oddaji ponudb za promocijo Eko sklada v letu 2018

  Eko sklad vabi k oddaji ponudb za promocijo Eko sklada v okviru komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti na področju varstva okolja, ki se bodo izvajale v letu 2018. Več informacij...

 • Preverite nasvete za varčevanje z energijo!

  Več...

 • Eko sklad ima svojo Facebook stran

  Danes smo na Facebooku objavili novo stran Eko sklada, s katero se želimo še bolj približati vsem, ki načrtujejo, izvajajo ali se zanimajo za okoljske naložbe in varstvo okolja. Vabimo vas, da obiščete našo stran in sledite našim objavam na naslovu https://www.facebook.com/Ekosklad.j.s/.