Naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

Splošno

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za naložbe občin v izgradnjo kolesarske infrastrukture. Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in neposredne dnevne mobilnosti s kolesom.
Trenutno na voljo za ta namen Ta namen vključuje

  • V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo sofinancirane naložbe v ukrepa:
  • gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav ter
  • sisteme izposoje javnih koles.

Nepovratna sredstva 61SUB-LSKI19

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za naložbe občin v izgradnjo kolesarske infrastrukture.
 
Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in neposredne dnevne mobilnosti s kolesom in s tem preusmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v širše koriščenje trajnostnih oblik mobilnosti.
 
V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo sofinancirane naložbe v ukrepa:
  • gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav ter
  • sisteme izposoje javnih koles.
 
Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so občine, ki so investitorke v naložbe kolesarske infrastrukture in imajo sprejeto Celostno prometno strategijo, za naložbe uvedbe sistema izposoje javnih koles pa tudi sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
 


Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS